Cyfleoedd Deillio allan a Deillio i mewn i Fusnesau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi staff sy'n dymuno datblygu eu cynnyrch ymchwil i mewn i fentrau masnachol. Mae'r brifysgol yn annog entrepreneuriaid y dyfodol a sefydlu busnesau newydd fel modd o gynhyrchu llwybr i'r farchnad ar gyfer eiddo deallusol y brifysgol oherwydd y manteision sylweddol i'r brifysgol, ei staff, i Gymru a thu hwnt.

Mae Ymchwil Busness ac Arloesi yn gweithio gyda staff academaidd i:

  • Nodi eiddo deallusol gwerthfawr a dylanwadol
  • Asesu potensial masnachol cynnyrch neu wasanaeth yn y dyfodol
  • Cefnogi datblygiad cynlluniau busnes cadarn
  • Assist in fund raising and networking

Mae ein tîm Trosglwyddo Technoleg yn gweithio gyda Phanel Ymgynghorol Masnachol, sy'n cynnwys arbenigwyr o ddiwydiant a'r llywodraeth, i adolygu syniadau busnes a mentora staff tuag at gynllunio busnes cadarn a chodi arian.

Am ragor o wybodaeth am ganllaw a pholisi (dan adolygiad ar hyn o bryd) Deillio Prifysgol Aberystwyth neu i drafod cyfleoedd deillio gorffennol a'r dyfodol, cysylltwch â:

Catrin Davies, Swyddog Trosglwyddo Technoleg a Eiddo Deallusol - cal18@aber.ac.uk - +44 (0)1970 628504 

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn: