Oriel Luniau

Caiff yr Hen Goleg ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer ystod eang o weithgareddau o bob math gan gynnwys digwyddiadau cymunedol, gweithdai i’r teulu, darlithiau cyhoeddus a sesiynau cerddoriaeth fyw. Os oes gen ti ddiddordeb cynnal digwyddiad yma, anfona neges ebost.