Bwletin Wythnosol

Teclyn i fyfyrwyr a staff y Brifysgol gyfathrebu dros y we yw’r Bwletin Wythnosol. Mae’r system yn cael ei reoli gan y tîm Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Yn anffodus, oherwydd materion technegol, nid ydym yn medru anfon y Bwletin Wythnosol ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Edrychwn ymlaen at lansio system fwletin newydd cyn gynted â phosibl.