Swydd ymchwil gyda Caltech yn California i fyfyriwr o Aberystwyth

21 Rhagfyr 2015

Bydd Nathan Thomas yn defnyddio technoleg synhwyro o bell i fonitro newidiadau i gorsydd mangrof yng nghanolbarth a de America, a de Affrica.

Datgelu ‘dewin hylifau hud’ yr Hen Goleg, yr Athro Snape

16 Rhagfyr 2015

Dr Beth Rodgers o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn dod o hyd i Athro Snape a fu'n dysgu yn yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth tua diwedd y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif.

Dathlu bywyd a gwaith y bardd Alun Lewis

10 Rhagfyr 2015

Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol a Seren Books yn nodi canmlwyddiant geni’r bardd Alun Williams gyda derbyniad yn Swyddfa Cymru.

Campws Cangen Mawrisiws y cynnal symposiwm ar hawliau dynol

09 Rhagfyr 2015

Campws Cangen Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth yn cynnal symposiwm ar hawliau dynol i nodi Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol ar 10 Rhagfyr.

Stormydd a’r llifogydd 'digyffelyb' yn fwy cyffredin nag yr ydym yn meddwl

09 Rhagfyr 2015

Arbenigwyr llifogydd yn dweud bod y perygl o lifogydd wedi ei danamcangyfrif yn ddifrifol, gan beryglu bywydau.

Ditectif ar gyfres The Bridge yn cyfeirio at waith academydd o Brifysgol Aberystwyth

07 Rhagfyr 2015

Llyfr gan y seicolegydd Dr Nigel Holt yw dewis-lyfr Saga Norén, y ditectif a seren y gyfres Nordic Noir The Bridge.

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi cynlluniau i roi’r gorau i’r swydd yn 2016

04 Rhagfyr 2015

Penodwyd yr Athro April McMahon i’w rôl fel Is-Ganghellor am dymor o bum mlynedd ym mis Awst 2011. Mae'r Athro McMahon wedi hysbysu Canghellor Prifysgol Aberystwyth ei bod yn dymuno rhoi’r gorau i’r swydd ar ddiwedd ei thymor ym mis Gorffennaf 2016.

BEACON yn sicrhau buddsoddiad £12 miliwn

03 Rhagfyr 2015

BEACON, y prosiect technoleg werdd sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth, yn sicrhau buddsoddiad o £12 miliwn.

Cyhoeddi hanes ystafell ddarllen i ferched yn llyfrgell Cork Carnegie

03 Rhagfyr 2015

Y gyn-fyfyrwraig Helen McGonagle, yn cyhoeddi llyfr A Room of Their Own – Cork Carnegie Free Library and its Ladies’ Reading Room 1905-1915.

Yr Athro Ted Hopf i draddodi Darlith Flynyddol Kenneth N Waltz

02 Rhagfyr 2015

Bydd yr Athro Ted Hopf, ffigwr blaenllaw byd-eang mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, yn traddodi Darlith Flynyddol Kenneth N Waltz ar nos Iau 3ydd Rhagfyr.

Cyn-fyfyrwyr yn Llundain yn ymuno â Dathliad Sylfaenwyr

01 Rhagfyr 2015

Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth yn Llundain yn ymuno â’r Cymrawd er Anrhydedd a’r gyn-fyfyrwraig, y Farwnes Kay Andrews i nodi Dathliad Sylfaenwyr a'r Cylch Rhoi.

Robyn Munn yn ymuno â phanel beirniaid gwobrau Tir na n-Og

01 Rhagfyr 2015

Mae’r fyfyrwraig Addysg a Hanes, Robyn Munn, wedi’i dewis i ymuno â phanel beirniaid gwobrau llyfrau plant Tir na n-Og 2016.