Gwyddonwyr o IBERS yn arwain adfywiad meillion coch

30 Tachwedd 2015

Gwyddonwyr o IBERS a’r Ganolfan Dadansoddi Genom yn Norwich wedi trefnu a chydosi y genom meillion coch.

Cwmnïau'n cael rhagolwg ar gynlluniau campws arloesi a menter

27 Tachwedd 2015

Cwmnioedd lleol a chenedlaethol yn dysgu am y gefnogaeth sydd ar gael i hybu twf fel rhan o ddatblygiad newydd £40.5m Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Aberystwyth ar rhestr fer Gwobrau 'Green Gown'

25 Tachwedd 2015

Cynllun ‘O’r Pridd i’r Plât’ Prifysgol Aberystwyth ar restr fer am un o wobrau 'Green Gown', gyda'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach heddiw.

Prosiect Pobl Sioe Frenhinol Cymru yn dychwelyd ar gyfer y Ffair Aeaf

25 Tachwedd 2015

Mae'r myfyriwr PhD Greg Thomas yn dychwelyd i Lanelwedd yr wythnos nesaf i gynnal prosiect Pobl y Ffair Aeaf yn dilyn llwyddiant Pobl Sioe Frenhinol Cymru.

Cyngres Flynyddol Geriatreg a Gerontoleg y Byd

24 Tachwedd 2015

Bydd yr Athro John Williams o Adran Y Gyfraith a Throseddeg yn traddodi darlith yn y Gyngres Flynyddol Geriatreg a Gerontoleg y Byd sy'n cael ei chynnal yn Kaoshiung, Taiwan.

Gwobr y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig i’r Athro Paul Ghuman

24 Tachwedd 2015

Yr Athro Emeritws Paul A. Singh Ghuman yw enillydd Gwobr Hyrwyddo Cyfle Cyfartal y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig am 2015.

Awdur Plant yn Gymrawd Ysgrifennu'r Gronfa Lenyddol Frenhinol

23 Tachwedd 2015

Penodi'r awdur plant Jon Mayhew yn Gymrawd Ysgrifennu newydd y Gronfa Lenyddol Frenhinol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Alex y saethwr yn mynd am yr aur

20 Tachwedd 2015

O radd sylfaen mewn Gwyddorau Bywydd i radd MSc mewn Rheoli’r Amgylchedd, mae myfyriwr IBERS a’r saethwr Alex Newnes yn taro’r targed.

Arbenigwyr Ewropeaidd ar effaith economaidd y gwyddorau amaethyddol yn cyfarfod yn Aberystwyth

19 Tachwedd 2015

Ysgol Reolaeth a Busness Aberystwyth yn cynnal cyfarfod o wyddonwyr rhyngwladol i drafod y prosiect Ewropeaidd IMPRESA.

Aberystwyth ymhlith y 50 uchaf o brifysgolion yn ôl prif gyflogwyr y Deyrnas Gyfunol

18 Tachwedd 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 50 prifysgol orau yn y DG am "y graddedigion gorau ar gyfer y gweithle" yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y Times Higher Education (THE).

Gwobr dyngarwch i gyn-fyfyriwr o Aberystwyth

16 Tachwedd 2015

Dyfarnwyd Gwobr Dyngarwch y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, Peter Hancock.

Y Rhamantwyr Meintiol: Technoleg arloesol sy’n dweud wrthym (ac eraill) beth rydym wir yn ei ‘deimlo’...

11 Tachwedd 2015

Rhamantiaeth a chyfrifiadureg yn cydweithio ar gyfer arbrawf cyhoeddus i weld sut mae pobl wir yn 'teimlo' wrth wylio delweddau Gothig.

Lansio ymgynghoriad eang i gyrchu barn am lety myfyrwyr cyfrwng-Cymraeg

10 Tachwedd 2015

Gwahoddiad i fyfyrwyr presennol, darpar-fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, staff y Brifysgol a’r gymuned ehangach i gyfrannu at ymgynghoriad ar lety myfyrwyr cyfrwng-Cymraeg.

Gallai gwylio sment yn sychu sicrhau llenwadau deintyddol gwytnach

09 Tachwedd 2015

Darganfod sut mae sment sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer llenwadau deintyddol yn adennill ei elastigedd, cyn caledu yn barhaol.

Lansio gradd newydd BSc mewn Rheolaeth Twristiaeth Antur

04 Tachwedd 2015

I gyd-fynd gyda Blwyddyn Antur Croeso Cymru 2016 mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd newydd mewn Rheolaeth Twristiaeth Antur.

Prifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg

03 Tachwedd 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth ar y rhestr fer am dair gwobr yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg 2015 sy’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd nos Fercher 4 Tachwedd, 2015