Pryfyn teiliwr dan fygythiad gan newid hinsawdd

31 Gorffennaf 2015

Cyhoeddi astudiaeth ar y cyd rhwng prifysgolion Aberystwyth ac Efrog, a’r RSPB yn Nature Communications.

Aberystwyth yn mynd â Mawrth i Meifod

31 Gorffennaf 2015

Model o'r blaned Mawrth a drych ‘hunlun’ taith ofod ExoMars 2018 Asiantaeth Ofod Ewrop yn rhan o arddangosfa wyddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwlân – Prifysgol Aberystwyth ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol

30 Gorffennaf 2015

Yr artist Ruth Jên yn trafod ei gwaith diweddaraf gyda’r darlledwr Dei Tomos.

Gwobr Y Faner Werdd i gampws Penglais

29 Gorffennaf 2015

Campws Penglais yw’r campws Prifysgol cyntaf yng Nghymru i dderbyn Gwobr Y Faner Werdd.

Gwobr ymchwil i Ganolfan Ymchwil yr Amgylchedd ac Iechyd

28 Gorffennaf 2015

Enillodd Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd ac Iechyd ym wobr Offer Meddalwedd yn ystod Gwobrau 'Effaith' Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2015.

Gwobr Sir Arthur Clarke i Beagle2

28 Gorffennaf 2015

Cydnabod cyfraniad y gwyddonydd gofod o Brifysgol Aberystwyth, y diweddar Athro Dave Barnes, wrth gyflwyno gwobr Sir Arthur Clarke i brosiect Beagle 2.

Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

27 Gorffennaf 2015

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyflwyniadau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn ar Gororau.

Cymrodoriaeth Leverhulme i fapio a rhagweld tywydd y gofod

27 Gorffennaf 2015

Mae Dr Huw Morgan o’r Adran Ffiseg wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i fapio a rhagweld tywydd y gofod.

IBERS yn ymuno â menter pecynnau cynaliadwy Ewropeaidd

23 Gorffennaf 2015

IBERS yn arwain consortiwm rhyngwladol i ddatblygu pecynnau bioddiraddadwy.

Cydnabod gwasanaethau cwsmer rhagorol

21 Gorffennaf 2015

Ymroddiad a chymwynasgarwch staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn sicrhau Safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmer.

Urddo’r naturiaethwr Iolo Williams yn Gymrawd

17 Gorffennaf 2015

Urddwyd y naturiaethwr a’r cyflwynydd teledu Iolo Williams yn Gymrawd.

Urddo’r ffisegydd Dr Lyn Evans yn Gymrawd

17 Gorffennaf 2015

Urddo’r ffisegydd o fri rhyngwladol Dr Lyn Evans yn Gymrawd

Urddo’r awdur Dr Francesca Rhydderch yn Gymrawd

17 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr awdur arobryn Dr Francesca Rhydderch yn Gymrawd.

Urddo enillydd gwobr BAFTA Debbie Moon yn Gymrawd

17 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr awdur teledu arobryn, Debbie Moon, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Gradd Baglor er Anrhydedd i Bryn Jones

16 Gorffennaf 2015

Cyflwyno Gradd Baglor er Anrhydedd i Bryn Jones, cydlynydd Fforwm Cymunedol Penparcau.

Y Sioe Frenhinol, un stori ar y tro

16 Gorffennaf 2015

Yr ymchwilydd olraddedig Greg Thomas yn parhau gyda'i brosiect ymchwil ‘Agricultural Shows: Driving and Displaying Rural Change’ yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd.

Cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd i’r ffisegydd atmosfferig, yr Athro Huw Cathan Davies

16 Gorffennaf 2015

Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd i’r ffisegydd atmosfferig, yr Athro Huw Cathan Davies.

Cyhoeddi Mind Aberystwyth fel Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor

15 Gorffennaf 2015

Mind Aberystwyth yw Elusen y Flwyddyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth ar gyfer 2015/16.

Cyflwyno Jeremy Bowen yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

15 Gorffennaf 2015

Cyflwynwyd y newyddiadurwr arobryn, Jeremy Bowen, yn Gymrawd, flwyddyn wedi ei urddo in absentia.

Cyflwyno Gradd Baglor er Anrhydedd i Rhian Phillips, Llysgennad Dysgu Ysgolion Rhyngwladol dros Gymru

15 Gorffennaf 2015

Cyflwynwyd Gradd Baglor er Anrhydedd i Rhian Phillips, cyn-Bennaeth Ysgol Gynradd Plascrug, heddiw, ddydd Mercher 15 Gorffennaf.

Urddo'r Arglwydd Bourne o Aberystwyth yn Gymrawd

15 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr Aglwydd Bourne o Aberystwyth yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd i’r newyddiadurwr Dylan Iorwerth

15 Gorffennaf 2015

Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd i’r newyddiadurwr a’r llenor Dylan Iorwerth yn ystod seremoni raddio’r Brifysgol heddiw, ddydd Mercher 15 Gorffennaf.

Sefydlu Canolfan Aberystwyth ar gyfer Monitro’r Gofod a’r Ddaear

14 Gorffennaf 2015

Sefydlu Canolfan Aberystwyth ar gyfer Monitro’r Gofod a’r Ddaear mewn partneriaeth â'r cwmni o Aberystwyth, Environment Systems Ltd.

Urddo'r Athro Miguel Alario Franco yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr ymchwilydd hyglod mewn cemeg cyflwr soled, yr Athro Miguel Alario Franco, yn Gymrawd.

Urddo'r Athro Robin Williams CBE yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr ymchwilydd uchel ei barch mewn ffiseg lled-ddargludyddion, yr Athro Robin Williams CBE, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Urddo Eurwen Richards yn Gymrawd

14 Gorffennaf 2015

Urddwyd y technolegydd bwyd hyglod ac arbenigwr cynnyrch llaeth, Eurwen Richards, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Glaw trwm yn gyrru toddi a llif llen iâ’r Ynys Las

13 Gorffennaf 2015

Glaw trwm diwedd haf yn cyflymu toddi llen iâ’r Ynys Las yn ol ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Nature Geoscience.

Prifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobrau’r Gynau Gwyrdd 2015

09 Gorffennaf 2015

Cynllun ‘O’r Pridd i’r Plât’ y Brifysgol wedi ei gynnwys ar restr fer category Bwyd a Diod gwobrau cynaliadwyedd addysg uwch.

Lansio apiau addysgiadol newydd

08 Gorffennaf 2015

CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg) yn lansio dau ap Cymraeg newydd ar gyfer ysgolion cynradd – Gwastraff a Sgìl-iau.

Rheoli adnoddau dŵr yn Kazakhstan

07 Gorffennaf 2015

Cyllid gan y Cyngor Prydeinig i'r Athro Mark Macklin i ddatblygu strategaeth rheoli adnoddau dŵr yn Kazakhstan.

Anrhydeddu deuddeg yn ystod Seremonïau Graddio 2015

06 Gorffennaf 2015

Cyflwyno Graddau Doethuriaeth a Baglor er Anrhydedd am y tro cyntaf yn ystod Graddio 2015

Blwyddyn lwyddiannus arall i’r Cynllun Effaith Gwyrdd

03 Gorffennaf 2015

Dathlodd y Brifysgol flwyddyn lwyddiannus arall i’r Cynllun Effaith Gwyrdd ar ddydd Mawrth 23 Mehefin, yn ystod y digwyddiad gwobrwyo amser cinio.

Bywyd Newydd i’r Hen Goleg

03 Gorffennaf 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i roi eu barn ar ailddatblygiad yr Hen Goleg.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Ysgol Gristnogol Cymru Corea

03 Gorffennaf 2015

Yr wythnos hon mae Canolfan Saesneg Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu ymwelwyr o Ysgol Gristnogol Ryngwladol Cymru Corea (KWICS), ger Seoul.

Cynnydd sylweddol yng nghyflogadwyedd graddedigion Prifysgol Aberystwyth

02 Gorffennaf 2015

Ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos cynnydd arwyddocaol yn y dangosydd cyflogadwyedd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Urddo cyn Brifweinidog Awstralia, Julia Gillard, yn Gymrawd

01 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr Anrhydeddus Julia Gillard, y 27ain o Brif Weinidogion Awstralia, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth mewn seremoni arbennig ar nos Fawrth 30 Mehefin.