Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Integredig

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i helpu myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Integredig i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae yna nifer o sesiynau personol dros yr wythnos, a rhai gweithgareddau ar-lein. Mae’r  rhestr hon ond yn cwmpasu'r cynllun Blwyddyn Sylfaen Integredig - myfyrwyr sy'n gwneud sylfaen mewn Daearyddiaeth / Daearyddiaeth Ddynol / Daearyddiaeth Ffisegol / Gwyddor yr Amgylchedd / Gwyddor Daear Amgylcheddol / Cymdeithaseg / Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol / Seicoleg / Astudiaethau Teledu a Ffilm / Astudiaethau Drama a Theatr / Hanes / Addysg / Gwleidyddiaeth Ryngwladol (a Hanes Milwrol) / Y Gyfraith, a Throseddeg.

Dylai myfyrwyr sy'n cymryd sylfeini mewn pynciau eraill edrych ar y tudalennau Croeso Mawr ar gyfer yr adrannau hynny lle bydd gennych eich rhaglen sefydlu eich hun.

Bydd sesiynau personol mewn darlithfeydd neu yn yr awyr agored gyda rheolau Covid perthnasol yn berthnasol. Cynhelir sesiynau ar-lein dros Dimau MS.

Bydd yr amserlen hon yn cael ei diweddaru. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi. Mwynhewch y Croeso Mawr a’r wythnos ymgatrefu

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

Dydd Mawrth 28 Medi

 

 

 

09:00 – 10:00

Croeso a Chofrestru Cynllun Gradd Blwyddyn Sylfaen Integredig

 

Croeso Sgwrs a throsolwg o weithgareddau ar gyfer myfyrwyr newydd

 

Yn person (i’w cadarnhau) (GORFODOL)

A6 Llandinam

11:00 – 17:00

Cyfarfodydd Tiwtor Personol Cynllun Sylfaen(gyda Sinéad, Marc a Beth)

Wedi'i drefnu trwy gydol y dydd 

Eich Tiwtor Personol fydd eich prif bwynt cyswllt trwy gydol y Flwyddyn Sylfaen.  Yn berson (i’w cadarnhau) (GORFODOL)

11:15 – 12:00

Myfyrwyr Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu YN UNIG - cyfarfod tiwtor adrannol gyda Dr Kate Woodward  Myfyrwyr Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu YN UNIG Ar lein (GORFODOL)

14:00 – 14:30

Myfyrwyr Seicoleg YN UNIG – cyfarfod adrannol gyda Yr Athro Nigel Holt Myfyrwyr Seicoleg YN UNIG Ar lein (GORFODOL)

Dydd Mercher 29 Medi

 

 

 

10:00 – 11:00

(i’w gadarnhau)

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Ar gyfer pawb Ar lein trwy Teams (i’w gadarnhau)

i’w gadarnhau

Sgwrs Llyfrgell ar Blackboard Opsiynol I’w gadarnhau

14:00-15:00

Galw heibio cofrestru ac egwyl goffi gyda'r Tîm Blwyddyn Sylfaen  Ar gyfer pawb - Cymorth ar-lein a sesiwn ‘Hi’  Ar lein trwy Teams

14:00- 15:00

Myfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg YN UNIG - cyfarfod adrannol gyda thiwtor adrannol  Myfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg YN UNIG Ar lein trwy Teams (GORFODOL)

Dydd Iau 30 Medi

 

 

10:30-14:30

Taith Gerdded Cyfeiriadedd - mewn grwpiau o 10  Taith gerdded anffurfiol 45 munud - cyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr  Yn berson (Opsiynol)

10:30 - 11:00 

Myfyrwyr ADGD YN UNIG - cwrdd â pennaeth adran a thaith ADGD Myfyrwyr ADGD YN UNIG Yn berson (GORFODOL)

13:00 - 14:00

Myfyrwyr Addysg YN UNIG - cwrdd â thiwtor adrannol Myfyrwyr Addysg YN UNIG  

Dydd Llun 4 Hydref

Wythnos gyntaf Dysgu