Digwyddiadau Dyddiol

Bydd manylion y gweithgareddau a’r digwyddiadau a gynhelir yn ystod Y Croeso Mawr ac Wythnos Ymgartrefu yn cael eu diweddaru cyn dechrau’r tymor.

Dydd Mercher 22 Medi

Logo Tîm AOs byddwch angen unrhyw gymorth, mae ein myfyrwyr presennol ar gael i’ch helpu mewn crysau-t coch.

Amser                                                 

Gwybodaeth am ddigwyddiadau

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

 

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth – Y Croeso Mawr

 

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar-lein a’r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

09:00-17:00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00-12.00 & 13.00-15.00

Desg Cymorth Ar-lein Tîm A

Cwestiynau am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i’r ‘Tîm A’ sef myfyrwyr presennol sy’n gwybod le i fynd a beth i’w wneud yn Aberystwyth. Gall y myfyrwyr fynd i’r ddesg gymorth drwy ddilyn y ddolen isod:
Ar-lein Tîm A 

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor 

 

Nodyn i’ch atgoffa!
Bydd y dasg Rhag-gofrestru ar gael i holl fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 20 Medi hyd at ddydd Llun 27 Medi.  Mae’r dasg hon ar gael i’w gyflawni drwy eu cofnod myfyriwr ar y we: Cofnod Myfyriwr yma

 

Dydd Iau 23 Medi

Logo Tîm AOs byddwch angen unrhyw gymorth, mae ein myfyrwyr presennol ar gael i’ch helpu mewn crysau-t coch.

 

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

 

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth – Y Croeso Mawr

 

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar-lein a’r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

15.30 - 16.30 

Llwyfan i’ch Lles

Ymunwch gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr i ddysgu  am Les yn y Brifysgol.  Gallwch ymuno â’r digwyddiad wyneb yn wyneb, o bell neu wylio recordiad ohono.  Cliciwch yma i gael gwybod mwy ac i archebu lle.

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor yma

 

Nodyn i’ch atgoffa!
Bydd y dasg Rhag-gofrestru ar gael i holl fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 20 Medi hyd at ddydd Llun 27 Medi.  Mae’r dasg hon ar gael i’w gyflawni drwy eu cofnod myfyriwr ar y we: Cofnod Myfyriwr yma

 

Dydd Gwener 24 Medi

Logo Tîm AOs byddwch angen unrhyw gymorth, mae ein myfyrwyr presennol ar gael i’ch helpu mewn crysau-t coch.

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

 

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth – Y Croeso Mawr

 

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar-lein a’r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

10.00 - 18.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00 - 11.00 

Llwyfan i’ch Lles

Ymunwch gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr i ddysgu  am Les yn y Brifysgol.  Gallwch ymuno â’r digwyddiad wyneb yn wyneb, o bell neu wylio recordiad ohono.  Cliciwch yma i gael gwybod mwy ac i archebu lle.

Dydd Sadwrn 25 Medi

Amser Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth – Y Croeso Mawr

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar-lein a’r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

10.00-18.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth.

Cymorth a Chyngor 

 

 

Nodyn i’ch atgoffa!

Mae ApAber yn ap ar gyfer myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, i'w gwneud hi'n haws i chi gynllunio'ch diwrnod. Mae mwy o wybodaeth am ApAber, gan gynnwys sut i'w lawrlwytho, i'w gweld yma.

 

 

Dydd Sul 26 Medi

cwpan AberEco

Rhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref

Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau. 

 

Amser                              

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Casglu Allweddi (wedi archebu ymlaen llaw)

Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.

10:00 - 16:00

Man Gwybodaeth – Y Croeso Mawr

 

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar-lein a’r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

10.00 - 18.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:00 - 20:00

 

Diod feddal ddrafft am ddim gyda phob archeb fwyd o'n bwydlen newydd

Bar yn Undeb y Myfyrwyr

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor 

 

 

 

Dydd Llun 27 Medi

cwpan AberEco

Rhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref

Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau. 

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Nodyn i'ch atgoffa!

 

Mae'r dasg cyn-gofrestru ar gyfer pob myfyriwr newydd yn cau heddiw am 17.00. Mae'r dasg hon ar gael i fyfyrwyr newydd trwy eu cofnod myfyrwyr ar y we.

 

Digwyddiadau Ymgartrefu Adrannol 

 

Mae manylion digwyddiadau rhaglen ymgartrefu i’w weld ar-lein:

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd ar dudalennau gwe adrannol.

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor yma

 

Digwyddiadau Clybiau a Chymdeithasau TîmAber
Ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr am fwy o wybodaeth am y rhaglen o weithgareddau ar-lein a gynhelir gan glybiau a chymdeithasau TîmAber.

 

08.30 - 13.00 

Desg Groeso

 

Bydd staff ar gael i gynorthwyo gyda ymholiadau a chefnogaeth gyffredinol ac i’ch cyfeirio at gefnogaeth bellach.  

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

10.00- 12.00   &

13.00-15.00 

Desg Cymorth Ar-lein Tîm A

Cwestiynau am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i’r ‘Tîm A’ sef myfyrwyr presennol sy’n gwybod le i fynd a beth i’w wneud yn Aberystwyth. Gall y myfyrwyr fynd i’r ddesg gymorth drwy ddilyn y ddolen isod: Ar-lein Tîm A

10.00-16.00                          

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00-16.00

Ffair Glasfyfyrwyr

Ewch i Ffair Glasfyfyrwyr i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau sydd gan UMAber i’w gynnig.
Chapel Green, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

12:00 – 14:00

 

Dewch draw i'r neuadd fwyd a chael potel ddŵr y gellir ei hail-lenwi am ddim gyda phob cinio Bwrdd Cogydd neu Fwyd Stryd sy’n cael ei brynu

TaMed, Neuadd Fwyd

12.00 - 18.00 

Mwynhewch ddiod hamddenol gyda'ch ffrindiau newydd. £2.00 y peint (rhai llinellau yn unig) yn ystod y dydd

Bar yn Undeb y Myfyrwyr

12:00 - 15:30

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.

12:00 - 20.30

 

25% oddi ar archebion danfon bwyd Nosh Da

Gwasanaeth Dosbarthu Bwyd Nosh Da

 

Digwyddiadau ffrydio byw y glasfyfyrwyr

Mae’r rhestr gyflawn o holl ddigwyddiadau ar gael: https://www.umaber.co.uk/heloaber

 

 

Dydd Mawrth 28 Medi

cwpan AberEco

Rhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref 

Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau. 

Cofiwch edrych ar ddigwyddiadau’r Wythnos Ymgartrefu eich adran. 

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Digwyddiadau Ymgartrefu Adrannol

 

Mae manylion digwyddiadau rhaglen ymgartrefu i’w weld ar-lein:

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd ar dudalennau gwe adrannol.

 

Dwbl Stampiau ffyddlondeb gyda phob coffi a brynir

IBERs bach

8:30 – 17:00

 

Hanner pris ar ein prydau poeth cydio a mynd trwy’r dydd

Siop yn Undeb y Myfyrwyr

 

O 9.00 ymlaen

Bydd modd i fyfyrwyr newydd gofrestru o 9.00 heddiw.

Bydd eich adran academaidd yn darparu cyngor pellach i gwblhau’r broses hon.

10.00-16.00

Ffair Glasfyfyrwyr

Ewch i Ffair Glasfyfyrwyr i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau sydd gan UMAber i’w gynnig.

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

10.00-16.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12;00 - 15:`30

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.

 

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor

 

 

 

 

Dydd Mercher 29 Medi

cwpan AberEco

Rhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref

Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau. 

Cofiwch edrych ar ddigwyddiadau’r Wythnos Ymgartrefu eich adran. 

 

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

 

Byddwn yn dosbarthu 5 taleb cerdyn Aber gwerth £ 20.00 i fyfyrwyr ar hap yn ystod y dydd. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw prynu rhywbeth i fod gyda siawns o ennill.

Siop yn yr Hwb, Fferm Penglais

 

10.00-16.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:00 - 20:00

 

Diod feddal am ddim gyda phob tatws pob neu Ramen a brynir

Starbucks yn TaMed, Neuadd Fwyd

 

15:00-17.00

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor 

12:00 - 15:30

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.

Dydd Iau 30 Medi

Rhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref
cwpan AberEco

 

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiadau

Cofiwch edrych ar ddigwyddiadau’r Wythnos Ymgartrefu eich adran. 

8:30 - 17:00

 

Rydyn ni'n rhoi myffin am ddim gyda phob coffi a brynwyd o’r Starbucks yn Undeb y Myfyrwyr.

Starbucks yn Undeb y Myfyrwyr

10.00-16.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:00 - 20:30

 

Dewch draw i'n Neuadd Fwyd wedi'i hadnewyddu, a mwynhewch 25% oddi ar bopeth trwy'r dydd.

TaMed, Neuadd Fwyd

 

12:00 - 15:30

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.

15.00-17.00

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a Chyngor yma

Dydd Gwener 1 Hydref

 

cwpan AberEco 
Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau

Mae darlithoedd yn dechrau – Dydd Llun, 4 Hydref 2021

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.È

Amser

Gwybodaeth am y digwyddiad

Cofiwch edrych ar ddigwyddiadau’r Wythnos Ymgartrefu eich adran.  

 

Angen paratoi ar gyfer darlithoedd? Yna dewch draw i'r siop a chael 20% oddi ar yr holl ddeunydd ysgrifennu.

Siop yn Undeb y Myfyrwyr

 

 

Dewch i roi cynnig ar ein bwydlen Cinio Nosh am £ 3.00

TaMed, Neuadd Fwyd

10.00-16.00

Desg Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Derbynfa, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:00 - 15:30`

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw. 

 

Sglodion am ddim ar Ddydd Gwener efo pob archeb

Nosh Da

                        

Derbyn cymorth a chyngor

Mae ystod eang o gymorth a chyngor ar gael yn ystod eich diwrnodau cyntaf fel myfyriwr yma yn Aberystwyth

Cymorth a chyngor 

Dydd Sadwrn 2 Hydref

 

cwpan AberEcoRhwng dydd Sul 26 Medi a dydd Sul 10 Hydref

Casgla fap campws 'Croeso ar Daith', a mynna stamp ym mhob un o'r 8 lleoliad i gael cwpan cadw 12oz am ddim. Mae'r daith yn cymryd 20 munud ar gyfartaledd i'w chwblhau. 

Amser

Digwyddiad

11:00 - 21:00

Dewch draw i'r Hwb i chwarae pŵl, ymlacio a chwrdd â ffrindiau gyda diodydd hanner pris trwy'r dydd

Siop yn yr Hwb, Fferm Penglais

 

12:00 - 15:30

Teithiau llyfrgell. Taith 30 munud i’ch croesawu i’r llyfrgell a’ch cyflwyno i’r adnoddau a gwasanaethau. Rhagarchebwch le o flaen llaw.

14:00-19:00

 

Mwynhewch y prynhawn gyda phiserau hanner pris o’r bar

Bar yn Undeb y Myfyrwyr