Digwyddiadau a gweithgareddau

Mae llyfryn Y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgartrefu yn eich cyfeirio at ddigwyddiadau, nodiadau atgoffa a ffynonellau cymorth a chyngor. Gallwch lawrlwytho copi yma neu bigo copi wrth gasglu'ch allweddi.

 

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â’r croeso yn cael ei hychwanegu i’r tudalennau gwe cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am raglenni cyfeiriadedd academaidd ynghyd â rhestrau dyddiol y digwyddiadau a gweithgareddau a allai fod o ddiddordeb i chi.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ym Mis Medi.