Dathlu Llwyddiant Dysgwyr Cymraeg | Seremoni Wobrwyo 2019

Clwb Eiddew enillodd Grŵp y flwyddyn 2019

Clwb Eiddew enillodd Grŵp y flwyddyn 2019

26 Ionawr 2020

Yn gyntaf, dathlwyd llwyddiant dysgwyr Cymraeg sydd wedi llwyddo mewn arholiad CBAC yn 2019, dysgwyr ar lefel Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch.  Cyflwynwyd y tystysgrifau i'r ymgeiswyr llwyddiannus gan Elen James, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, Cyngor Sir Ceredigion.

Yna cyflwynwyd gwobrau arbennig Dysgu Cymraeg yn y categorïau yma:
Cymraeg i'r Teulu i Theresa Corbett o Raeader Gwy ym Mhowys.
Cymraeg yn y Gweithle (cyflogwyr) i'r Llyfrgell Genedlaethol.
Gwobr Cymraeg Gwaith i Ailinor Evans sy'n gweithio i Gymdeithas Tai Ateb yn Hwlffordd. 
Grŵp Cymraeg y Flwyddyn i Glwb Eiddew, Trefaldwyn.  Roedd Julie Pearce, Barry Lord, Alun a Doreen Bowen a Sue a Bryan Hyland yno i dderbyn y wobr. 

Yn nesaf, cyflwynwyd Mari Turner, Maer Aberystwyth, Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i Mary Millington, Neil Morgan a Sarah Childs. 

Yn ogystal, dathlwyd llwyddiant Tiwtoriaid Dysgu Cymraeg sydd wedi llwyddo yn y Cymhwyster Cenedlaethol, sef Gwenan Griffiths, Gwyneth Davies a Mererid Haf Roberts.

Yn olaf, cydnabuwyd llwyddiant Diane Jones, Jeff Smith a Diane Norell yn arholiad Gorsedd yr Eisteddfod Genedlaethol. 

 

Gellir gweld lluniau o'r holl ddigwyddiad, gan gynnwys gwobrau Dysgu Gydol Oes y Brifysgol fan hyn: