Rhestrau Ebost ar gyfer cysylltu â staff

Staff ar gontract

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o ddata yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl staff ar gontract mewn adran
  • NID yw’r rhestrau hyn yn cynnwys staff Anrhydeddus, Emeritws, Ymweld, Dros Dro/Gwirfoddol na staff GwaithAber
  • lle mae aelod o staff yn gweithio mewn dwy neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob adran
  • caiff staff sy’n gweithio ar lefel Cyfadran wedi'u cynnwys yn rhestrau lefel Cyfadran ond nid y rhestrau ar gyfer adrannau o fewn y Gyfadran honno. Os hoffech iddynt gael eu cynnwys yn eich rhestr adrannol gofynnwch i Adnoddau Dynol eu cysylltu â’ch adran yn Pobl Aber 

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob aelod o staff mewn grŵp adrannol/cyfadran

Defnyddiwch dgrp-#-sm  - gan roi cod priodol y grŵp adrannol o’r tabl isod yn lle #

Pob aelod o staff mewn adran

Defnyddiwch dept-#-sm  - gan roi’r cod adran priodol o’r tabl isod yn lle #

GweithwyrAber

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o’r data yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl WeithwyrAber a gyflogir mewn adran
  • os bydd GweithiwrAber yn cael ei gyflogi mewn dau neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob un

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob GweithiwrAber mewn Adran

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Academaidd priodol o’r tabl isod yn lle #

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Gwasanaeth priodol o’r tabl isod yn lle #

Codau’r Adrannau (Level 4)

Enw’r Adran

 

Cod yr Adran

Addysg  

ADB

Adnoddau Dynol  

SD25

Yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr

  SD33

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

 

 ADA

Campws Arloesi

  SD39

Canolfan Gerdd

  SD29

Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

  SD07

Canolfan Saesneg Ryngwladol

  ADV

Canolfan y Celfyddydau

  SD04

Celf

  ADF

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Staff)

  AC02

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd (Staff)

  AC03

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (Staff)

  AC01

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

  SD09

Cyfrifiadureg

  ADN

Cyhoeddwyr Adnoddau Addysgol (CAA)

  SD47

 Cyllid

  SD20

Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gyrfaoedd

  PS03

Cynllunio

  SD30

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

  ADP

Dysgu Cymraeg

  ADZA
Dysgu Gydol Oes  

ADZZ

Ffiseg

 

ADT

Y Gofrestrfa Academaidd

 

SD01

Y Gyfraith a Throseddeg

 

ADL

Gyrfaoedd

  AD9

Gwasanaethau Gwybodaeth

 

SD26

Gwasanaethau Masnachol

 

PS01

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

  ADK

Gwyddorau Bywyd

  ADI

Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 
  ADG

Hanes a Hanes Cymru

 

 ADE

IBERS  

ADIB

Leithoedd Modern  

 ADD

Llywodraethiant

 

 SD52

Mathemateg

  ADM

Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

 

ADU

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

 

 ADC

Seicoleg

  ADW

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

 

SD13

Swyddfa’r Is-Ganghellor

 

SD36

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

  SD31

Ysgol Fusnes Aberystwyth

  ADY

Ysgol y Graddedigion

  ADZB

Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

  SD17

 

Codau’r Grwpiau Cyfadran ac Adrannol

Enw Cod
Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithaso 306
Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol 307
Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd 308
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 309
Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr 313
Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi 316
Y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol 320