Hyfforddiant

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig nifer o gyfleoedd hyfforddiant i staff a myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a gwneud defnydd effeithiol o’r amrywiol wasanaethau y mae’r GG yn eu cynnig.

Mae ein sesiynau hyfforddiant yn gyfuniad o sesiynau ar-lein (byw), ar-lein (ar eich liwt eich hun), ac wyneb yn wyneb.  

Datblygu Gyrfa

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Hyfforddiant ar gyfer y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 Ie

Hyfforddiant Defnyddiwr a Gweinyddwr SharePoint

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 Ie

Hyfforddiant Microsoft Teams

Hunangofrestru trwy Blackboard

Ie 

 Ie

Hygyrchedd Digidol ar gyfer Defnyddwyr y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 Ie

Hygyrchedd Digidol ar gyfer Rheolwyr

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 Ie

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

 Ie

 Ie

 

Dysgu ac Addysgu

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Cael mynediad i adnoddau llyfrgell ar-lein oddi ar y campws

Hunangofrestru ar Blackboard

 Ie

 Ie

Canfod adnoddau o safon: adolygiad o lenyddiaeth, aseiniadau a thu hwnt i hynny

Hunangofrestru ar Blackboard

 Ie

 

Canllaw i’r Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Canllaw a chwis ar-lein ar eich liwt eich hun

 Ie

 

Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch

Archebu eich lle ar-lein

 

 Ie

Cyfeirnodi ac Ymwybyddiaeth o Lên-ladrad

Canllaw a chwis ar-lein ar eich liwt eich hun

 Ie

 

Cyfoethogi’r E-ddysgu: Defnyddio Blogiau a Dyddlyfrau, Wicis, Byrddau Trafod, Profion

Archebu eich lle ar-lein

 

 Ie

Dechrau arni gyda Primo: canfod llyfrau, e-lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion

Hunangofrestru ar Blackboard

 Ie

 Ie

Dysgu Gweithredol

Archebu eich lle ar-lein

 

 Ie

Fforymau Academi

Archebu eich lle ar-lein

 Ie

 Ie

Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard, Panopto, Turnitin, Vevox

Archebu eich lle ar-lein

 

 Ie

Hyfforddiant arbenigol ym maes y llyfrgell a sgiliau gwybodaeth, wedi’i ddarparu yn rhan o’ch modiwl gan eich llyfrgellydd pwnc (Gweler y polisi a’r astudiaethau achos).

Cysylltu â’ch llyfrgellydd pwnc

 

 Ie

Hyfforddiant mewn Technoleg Gynorthwyol

Cysylltu â ni i drefnu eich hyfforddiant

 Ie

 Ie

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

Ie

Ie

Meddalwedd cyfeirnodi

Hunangofrestru ar Blackboard

 Ie

 Ie

O restrau darllen i gyfeirnodi

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 Ie

Sesiynau un-i-un am y Llyfrgell i fyfyrwyr a staff

Trefnu apwyntiad Teams gyda’ch llyfrgellydd pwnc

 Ie

 Ie

Galluoedd Digidol

Sgiliau Academaidd i Fyfyrwyr

Systemau Gweinyddol

Ymchwil

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am eich pwnc ymchwil 

Archebu eich lle ar-lein

 Ie

 Ie

Dechrau arni â system rheoli cyfeiriadau  EndNote

Archebu eich lle ar-lein

 Ie

 Ie

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

Ie

Ie

Mynediad agored a chyflwyno eich traethawd ymchwil

Archebu eich lle ar-lein

 Ie

 

Ydych chi’n newydd yn Aber? Yn dychwelyd er mwyn ymchwilio? Angen eich atgoffa am y llyfrgell?

Archebu eich lle ar-lein

 Ie

 Ie

Sesiynau un-i-un am y Llyfrgell i fyfyrwyr a staff

Trefnu apwyntiad Teams gyda’ch llyfrgellydd pwnc  Ie  Ie 

Archebu sesiwn

Mae sesiynau byw wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gael trwy dudalen y Brifysgol ar we er mwyn archebu cyrsiau. Yma cewch amlinelliad o’r sesiwn a gallwch gofrestru i fod yn bresennol trwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth. Os yw’r sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein, anfonir gwahoddiad Teams atoch.  

Rhowch wybod inni os nad yw’r hyfforddiant y mae arnoch ei angen wedi’i restru.