Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Prifysgol Haf

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

I ddefnyddio ein hadnoddau bydd yn rhaid i chi gael cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth a cherdyn Aber.

 

Bydd modd i chi actifadu eich cyfrif TG Prifysgol ar-lein, anfonwn e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau i wneud hyn pan fydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod ichi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

 

Wi-fi

Mynediad i’r rhyngrwyd

  • Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i wasanaeth diwifr The Cloud.
  • Gall Myfyrwyr y Brifysgol Haf gysylltu â The Cloud: tra ar y campws.
  • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn holl adeiladau gweinyddol ac addysgu’r Brifysgol a’r neuaddau preswyl (yn ystod gwyliau’r Brifysgol  yn unig).