Gweld Y Byd

Dechreuwch Yma... Ewch Unrhyw Le

Gall ein myfyrwyr dreulio semester neu flwyddyn dramor wedi eu lleoli yn un o’r sefydliadau partner, sef rhai o brifysgolion gorau’r byd! Gall myfyrwyr fynd  brifysgolion yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia.

Bydd myfyrwyr sy’n mynd i brifysgolion yn Ewrop yn derbyn cefnogaeth ariannol, drwy’r cynllun ERASMUS, a gwersi iaith am ddim yn y sefydliad dewisiedig.

Am fanylion gweler yma (manylion yn Saesneg)