Bord Gron Adrannol: Gwleidyddiaeth Ryngwladol a COVID-19

Dechrau’r trafodaethau bord gron

25 Medi 2020

Ddydd Gwener 25 Medi 16.00-17.30 bydd yr Adran yn cynnal ei thrafodaeth bord gron ar ddechrau’r tymor ar Wleidyddiaeth Ryngwladol a COVID-19. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i holl israddedigion ac ôl-raddedigion yr adran yn ogystal â’r staff a’r myfyrwyr ôl-ddoethurol. Cadeirir y digwyddiad gan yr Athro Dr Berit Bliesemann de Guevara a’r Dr Elin Royles. Ein siaradwyr fydd y Dr Warren Dockter, y Dr Jenny Mathers, y Dr Charalampos Efstathopoulos a deiliaid Cadair EH Carr, yr Athro Milja Kurki.

Cadwch lygad ar eich e-byst am y gwahoddiad i'r digwyddiad, a fydd yn cael ei gynnal ar Microsoft Teams.

Edrychaf ymlaen at weld llawer ohonoch chi yno.

Date: Gwe, 23 Hyd 2020 10:24:25 BST