'Beyond the NHS? Global health and international politics’ Colin McInnes

6.00pm - Darlith Canmlwyddiant

27 Tachwedd 2019

Rydym yn falch iawn y bydd yr Athro Colin McInnes o’n hadran ein hun yn rhoi sgwrs o'r enw 'Beyond the NHS? Global health and international politics’ yn rhan o’n Cyfres o Ddarlithoedd i ddathlu Canmlwyddiant yr Adran. Mae Colin yn ysgolhaig blaenllaw ar y cysylltiadau rhwng iechyd, gwleidyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol a diogelwch. Ar ôl y sgwrs bydd cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod y materion a godwyd. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mhrif Neuadd yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol am 6pm ddydd Iau 27 Tachwedd. Croeso i Bawb.

Date: Gwe, 23 Hyd 2020 10:41:22 BST