‘Subversion as Statecraft: Russia and the United States’ Darlith EH Carr - William C. Wohlforth

6pm – Y Ddarlith EH Carr Flynyddol a Darlith y Canmlwyddiant

3 Hydref 2019

Rydym yn falch iawn o gael croesawu’r ysgolhaig Cysylltiadau Rhyngwladol, sy'n enwog ledled y byd, yr Athro William Wohlforth o Goleg Dartmouth, UDA. Mae'r Athro Wohlforth yn ysgolhaig blaenllaw ar ddamcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol sydd â dealltwriaeth hanesyddol eithriadol am wleidyddiaeth grymoedd mawr. Bydd ei ddarlith 'Subversion as Statecraft: Russia and the United States' yn hynod ddiddorol ar adeg bwysig iawn o ran cysylltiadau rhwng UDA a Rwsia. Cynhelir y ddarlith am 6pm ddydd Iau 3 Hydref ym Mhrif Neuadd yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Croeso i bawb.

Date: Gwe, 23 Hyd 2020 10:47:52 BST