Bord Gron: ‘Who’s in, Who’s out? Borders and Walls in International Politics’

Dechrau'r Bwrdd Crwn Adrannol

27 Medi 2019

Mae’n bleser gennym wahodd yr holl fyfyrwyr a staff i drafodaeth Bord Gron yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar ddechrau'r tymor. Pwnc y tymor hwn yw ‘Who’s in, Who’s out? Borders and Walls in international politics’. Bydd staff yn rhoi cyflwyniadau byr ynghylch y thema hon ac yna bydd y sesiwn yn agored i gwestiynau a sylwadau gan y gynulleidfa.

Cadeirir y digwyddiad gan ein Pennaeth Adran newydd, sef y Dr Patrick Finney, gyda chyfraniadau gan y Dr Gerry Hughes, y Dr Gillian McFadyen a’r Dr Alistair Shepherd.

Bydd y Ford Gron yn cael ei chynnal ym Mhrif Neuadd yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol 4.00-5.00pm ddydd Gwener 27 Medi 2019.

Date: Gwe, 23 Hyd 2020 10:50:34 BST