Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn ganolfan ymchwil ac addysg o safon fyd-eang sy’n cynnig amgylchedd eithriadol i fyw ac astudio ynddo. 

Mae’r myfyrwyr sy’n astudio yn IBERS yn cael eu dysgu gan arweinwyr yn eu meysydd, ac mae’r dysgu hwnnw’n arloesol ac yn cael ei arwain gan waith ymchwil. Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael defnyddio’r adnoddau sydd o’r radd flaenaf. Mae IBERS yn canolbwyntio’n gryf ar sgiliau i’r gweithle ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod ein myfyrwyr yn datblygu er mwyn sicrhau llwyddiant yn eu gyrfaoedd yn y tymor hir. 

Mae Aberystwyth wedi’i phleidleisio’n Brifysgol Orau Prydain am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad y Myfyrwyr (Good University Guide, The Times and Sunday Times 2021) ac mae ymhlith y 10 Uchaf ym Mhrydain am Fodlonrwydd Myfyrwyr (ACF 2021).