Byddwch yn Rhan o Ymchwil o Safon Byd

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn cynnig nifer o ddewisiadau o ran addysg ôl-raddedig ac mae ganddi gymuned uwchraddedig eang a bywiog o dros 150 o fyfyrwyr. Mae’r myfyrwyr hyn yn elfen allweddol o’r enw da rhyngwladol sydd gennym am ragoriaeth ymchwil cymhwysol a sylfaenol.
Mae’r cyrsiau MSc ac MRes yn IBERS yn gyrsiau preswyl amser-llawn ac maent yn cymryd blwyddyn i’w cwblhau. Mae’r ddau gwrs yn cyflwyno gwybodaeth arbenigol a sgiliau ymchwil uwch i fyfyrwyr, ond mae’r MRes yn canolbwyntio fwy ar y prosiect ymchwil tra bod y cyrsiau MSc yn cynnig rhagor o hyfforddiant mewn meysydd pwnc penodol. Mewn cyferbyniad â hyn, nid yw’r cyrsiau dysgu o bell yn gyrsiau preswyl ac maent wedi’u strwythuro i alluogi i fyfyrwyr rhan-amser sydd mewn gwaith amser-llawn ddatblygu eu gyrfaoedd.
Mae IBERS yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer ymchwil PhD/MPhil neu ymchwil yn y gweithle drwy gyfrwng ein cynlluniau Dysgu o Bell DAg newydd.

Cyfleoedd ariannu PhD gyda IBERS