Dr Muhammad Naveed Arshad

PhD Agronomy | AFHEA | STEM Ambassador
Arbenigiad: Modelu Cnydau a GIS

Dr Muhammad Naveed Arshad

Research Scientist

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Modelwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed wedi ennill y Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o Adran Agronomeg Prifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan ac roedd ei ymchwil doethurol wedi’i lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Yn ddiweddarach, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Rhyngwladol - Parthau Amaeth-Ecolegol yn y Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO-UN) a datblygodd 'Model Addasrwydd Cnydau'. Mae ganddo brofiad ôl-ddoethurol o botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru ac adnoddau posibl ar gyfer bio-ynni yn y DU. Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar adnoddau gwastraff yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell/GIS gan ddefnyddio data lloeren a UAV ac asesu tir/mapio addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 Addysgu / Dysgu Ychwanegol

Collaborations

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Ymchwil

Prosiectau fel Prif Ymchwilydd

  1. Cysylltedd Digidol Gwledig: Trawsnewidiadau a yrrir gan dechnoleg i gyflawni gwelliannau i drigolion yn y lleoliad gwledig [2023]
  2. Cynnal yr ucheldiroedd ar gyfer yr 21ain Ganrif - Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd mewn amgylchedd ffisegol sy’n newid yn gyflym [2022-23]
  3. C3 – Cymuned, Cysylltedd a Chyfathrebu ar gyfer Lles a Chynhwysiant Cymdeithasol [2022-23]
  4. Offeryn Cyn-brosesu Awtomataidd ar gyfer Dinasoedd Clyfar gan ddefnyddio Dysgu Peiriant [2023]

Ymchwil fel Post-Doc

  • > 2022 - 2023 | IDRIC - Bio gydbwysedd | Mapio Adnoddau Gwastraff ar gyfer Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)
  • > 2020 - 2022 | Hyb Bio-ynni Supergen | Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni, modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni (Miscanthus, SRC Willow) yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd
  • > 2018 - 2020 | Tori Tir Newydd | Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol (Miscanthus, Helyg, Rhygwellt, Meillion ac ati) yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Cyfrifoldebau

Student Supervision

Personal Tutor

Cyhoeddiadau

Arshad, N, Donnison, I, Rowe, R & Hastings, A 2023, 'Landscape Decision System through spatial modelling tools to ensure food security', Agri4D 2023: Building resilient food systems in uncertain times, Sweden, 26 Sept 2023 - 28 Sept 2023. <https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uadm/global/agri4d/2023/agri4d-2023---abstract-book_ab_ny_ny.pdf>
Welfle, AJ, Almena, A, Arshad, MN, Banks, SW, Butnar, I, Chong, KJ, Cooper, SJG, Daly, H, Garcia Freites, S, Güleç, F, Hardacre, C, Holland, R, Lan, L, Lee, CS, Robertson, P, Rowe, R, Shepherd, A, Skillen, N, Tedesco, S, Thornley, P, Verdía Barbará, P, Watson, I, Williams, OSA & Röder, M 2023, 'Sustainability of bioenergy: Mapping the risks & benefits to inform future bioenergy systems', Biomass and Bioenergy, vol. 177, 106919. 10.1016/j.biombioe.2023.106919
Arshad, N 2022, Land use decision-making for biomass deployment. Supergen Bioenergy Hub. <https://www.supergen-bioenergy.net/wp-content/uploads/2022/07/Report-_Land-use-decision-making-Supergen-Bioenergy-Hub.pdf>
Aslam, MM, Ayub, MA, Ahmad, Z, Tariq, RMS, Farooqi, ZUR, Arshad, MN & Rehman, FU 2022, Role of Abscisic Acid in Abiotic Stress Condition and Its Management. in Plant Abiotic Stress Physiology: Volume 2: Molecular Advancements. vol. 2, Apple Academic Press, pp. 137-156. 10.1201/9781003180579-6
Arshad, N, Fraser, M, Donnison, I & Hastings, A 2021, 'Future of Welsh landscape and Ecological sustainability to achieve UK net zero target', Wales Ecology & Evolution Network, Machynlleth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 03 Dec 2021 - 05 Dec 2021.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil