Cyhoeddiadau

BIOLEG SY’N Cyflawni Rhif 2 - 2017

Mae Bioleg Sy'n Cyflawni yn adlwerychu ein hymrwymiad i ddefnyddio gallu ac arbenigedd sy'n arwain y byd ym maes biowyddoniaeth i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas. Ein nod yw gwella argaeledd ac ansawdd bwyd; lliniaru ac addasu i newid amgylcheddol; cefnogi a datblygu'r bioeconomi; a thrwy'r cyfan, gwella iechyd a llesiant y ddyniolaeth.

Pa un a ydych chi'n darllen hwn fel myfyriwr, darpar gweithredwr neu sylwedydd sydd â diddordeb, gobeithio y gwelwch dystiolaeth gref i gefnogi'r gosodiad bod bioleg yn lle gwych i ddechrau os ydych chi'n dymuno cael effaith mewn byd heriol.

Cyhoeddiadau eraill