Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa’n dathlu gyda digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn maes Miscanthus

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn maes Miscanthus

26 Ebrill 2022

Rhwydwaith SHARE – Trefnodd Supergen Bioenergy Hub ddigwyddiad rhwydweithio i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth fis diwethaf. Dathlodd y digwyddiad deuddydd gyfraniadau’r ymchwilwyr a chynnig cyfleoedd ar gyfer ymchwil bio-ynni, cyfraniad at bolisi, hyfforddiant a datblygiad. Roedd yn gyfle gwych i rwydweithio wyneb yn wyneb, ac i ymweld ag Arloesi Aber, BEACON Cymru, Biofanc hadau Aberystwyth a chae i weld plotiau treialon Miscanthus wedi'u gaeafu.

 

Fel partner i Supergen Bioenergy Hub, cynhaliodd y Brifysgol yr ymweliad â’r Grŵp Pwnc Adnoddau Deunydd Crai dan arweiniad yr Athro Iain Donnison gyda'r Cynrychiolydd Pwnc Arweiniol Dr Rebecca Rowe a Dr Naveed Arshad. Mae gwaith y grŵp pwnc Adnoddau yn ystyried sut y gallwn dyfu biomas ar dir gradd is, gwneud cnydau'n fwy gwydn i dywydd eithafol gan ddarparu gwasanaethau ecosystem ar yr un pryd. Mae'n archwilio opsiynau ar gyfer cynhyrchu digon o ddeunydd crai i gefnogi system bio-ynni'r DU i sicrhau'r manteision amgylcheddol lleol a’r manteision hinsawdd byd-eang mwyaf posibl heb effeithio'n negyddol ar gynhyrchu bwyd.

 

Roedd diwrnod cyntaf y digwyddiad rhwydweithio yn cynnwys diweddariadau gan rwydwaith SHARE a chyfarwyddwr Supergen Bioenergy Hub, yr Athro Patricia Thornley. Cafwyd cyflwyniad hefyd gan Siwan Gwyndaf o Lywodraeth Cymru a chynhaliwyd gweithdy ar wneud ceisiadau llwyddiannus am swyddi, ac yna noson o weithgareddau adloniant.

 

Dechreuodd yr ail ddiwrnod gydag ymweliad â chyfleusterau o'r radd flaenaf Arloesi Aber a thaith o amgylch y Ganolfan Bioburo gan Dr Mike Morris o BEACON Cymru. Ymwelodd yr ymchwilwyr â’r Biofanc Hadau sy'n gyfleuster ag amgylchedd rheoledig ar gyfer storio a chatalogio adnoddau genetig planhigion yn ddiogel gan gynnwys y glaswellt ynni Miscanthus. Yn dilyn hyn cafwyd ymweliad â threialon maes Miscanthus i weld y cnwd cyn y cynhaeaf ac i wrando ar gyflwyniadau ar fanteision bioamrywiaeth cnydau a rôl gwahanol fathau o Fiscanthus ar gyfer cynhyrchu a defnyddio cnydau gan yr Athro Donnison a Dr Jason Kam.

 

Dywedodd yr Athro Thornley: "Roedd hi’n wych gweld ein hymchwilwyr yn cael y cyfle i gyfarfod wyneb yn wyneb i rannu eu gwaith a dod i adnabod ei gilydd yn well. Mae digwyddiadau fel y rhain o fudd i gymuned bio-ynni gyfan y DU gan eu bod yn helpu i ddatblygu rhwydwaith llawn gwybodaeth, wedi’u cysylltu’n dda o wyddonwyr sy'n awyddus i ymgysylltu ar draws ehangder aruthrol ein gwaith a hyrwyddo'r ymchwil a'i effaith."