IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru

Dewch i ddysgu rhagor am ein hymchwil arobryn a gydnabyddir yn rhyngwladol, codwch gopi o’r prosbectws sy’n amlinellu ein holl gyrsiau israddedig ac uwchraddedig trwy gydol wythnos y Sioe, neu tarwch heibio am baned o de a darn o fara brith - byddwn yn falch o’ch gweld.

IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mae gwybodaeth am beth fydd yn digwydd yn y ddau leoliad ar gael ar tabiau hyn:

Y Pafiliwn Addysg ger S4C uwchben y Prif Gylch (stondin rhif G446)

Y babell fawr yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad islaw’r Neuadd Fwyd / bandstand (Stondin rhif CCA767)

I weld beth rydym yn ei wneud yn y Sioe eleni, dilynwch ni ar Twitter @ibers_aber

Cymerwch olwg ar ddelweddau o weithgarwch IBERS yn y Sioe Frenhinol Cymru dros y blynyddoedd:

Oriel Lluniau