Cwmni deillio newydd y Brifysgol yn datblygu profion diagnostig ar gyfer clefydau pobl ac anifeiliaid

16 Gorffennaf 2020

Gallai cydweithio arloesol rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a diwydiant arwain at ganfod yn gynnar glefydon cronig mewn pobl ac anifeiliaid.

Lansio astudiaeth Cymru-Iwerddon ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefin adar arfordirol

21 Gorffennaf 2020

Bydd astudiaeth o bwys yn edrych ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd dwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael ei lansio’n swyddogol ddydd Iau 23 Gorffennaf 2020.