Myfyriwr IBERS yn ennill Ysgoloriaeth Cyfoeth Naturiol Cymru

29 Medi 2014

Mae un o fyfyrwyr IBERS Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i ennill lleoliad gwaith 12 mis gyda Chyfoeth Naturiol Cymru

Cynhadledd Ffederasiwn Tir Glas Ewropeaidd i’w gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth

28 Awst 2014

Fe fydd cannoedd o arbenigwyr glaswelltir ar draws y byd yn ymweld ag Aberystwyth ym mis Medi.

Cyfarwyddwr newydd i IBERS

25 Mehefin 2014

Penodi’r Athro Mike Gooding, Pennaeth yr Ysgol Amaethyddiaeth, Polisi a Datblygu ym Mhrifysgol Reading, i swydd Cyfarwyddwr IBERS.

Perfeddion gwartheg yn allweddol i greu gwrthfiotigau’r dyfodol

22 Gorffennaf 2014

Gwyddonwyr o IBERS wedi nodweddu dros 80 o elfennau  gwrthficrobaidd newydd o’r bacteria microsgopig a geir yn rwmenau gwartheg.