Tymheredd uchel yn effeithio ar ffrwythlondeb planhigion gwrywaidd

04 Chwefror 2014

Gwyddonwyr IBERS yn canfod protein sy'n hanfodol i ffrwythlondeb ar gyfer ffrwythlondeb gwrywaidd mewn planhigion.

Mapio newid hinsawdd

10 Chwefror 2014

Mapiau newydd yn dangos sut y gallai rhywogaethau symud mewn ymateb i gynhesu byd-eang.

Ateb gwreiddiol i atal llifogydd

19 Chwefror 2014

Mae gwyddonwyr yn IBERS yn gweithio i ddatblygu glaswelltydd newydd a fydd yn galluogi priddoedd glaswelltir i ddal mwy dŵr glaw, a fydd yn lleihau'r perygl o lifogydd.

Dr Chris Beedie yn ynchwilio mewn seicoleg cyffuriau mewn chwaraeon athletaidd

05 Chwefror 2014

Mae Dr Chris Beedie wedi ymchwilio yn ddiweddar mewn effeithiau seicolegol ar effeithioldeb cymryd cyffuriau sy'n cynyddu perfformiad. Mae e'n ystyried y goblygiadau posibl o'r canlyniadau hyn ar gyfer enw da'r chwaraeon athletaidd yn y dyfodol, yn sgîl y niwed iddyn nhw yn y degawdau diweddar drwy sgandalau cyffuriau. Gweler yr erthygl WalesOnline yma.