Canu fel cana’r aderyn

13 Rhagfyr 2011

Mae adar sy’n canu mewn cywair uwch yn helpu eu caneuon i deithio ymhellach mewn ardaloedd adeiledig.

Newid hinsawdd – y bygythiad i foroedd Cymru

04 Tachwedd 2011

Mae ymchwil gan wyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn dangos y bydd rhaid i fywyd gwyllt ym moroedd Cymru ymateb yr un mor gyflym i effeithiau newid hinsawdd â bywyd gwyllt ar y tir.