Addysgu Rhagorol yn IBERS yn cael ei gydnabod a’i wobrwyo

31 Awst 2011

Cafodd cyfraniadau Dr Carl Cater, Darlithydd Twristiaeth a Dr Hazel Davey, Darlithydd Bioleg i’r gwaith addysg yn IBERS ei gydnabod pan ddyfarnwyd iddynt Gymrodoriaethau Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2010/11, a gyflwynwyd gan yr Is-Ganghellor yn y seremonïau graddio ym mis Gorffennaf eleni.


Gwobr bioleg

31 Awst 2011

Mae myfyrwraig sŵoleg o Aberystwyth, Victoria Fanks, wedi ei chynnwys ar restr fer gwobr “Myfyriwr Bioleg Gorau” yng Ngwobrau Ewropeaidd Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (SET) 2011. 

Cynhadledd ryngwladol allweddol yn dod i Aberystwyth

26 Awst 2011

Un o’r digwyddiadau gwyddonol pwysica’ i amaethyddiaeth y byd

Myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn cael llwyddiant cenedlaethol a rhyngwladol ym maes Para-Farchogaeth

17 Awst 2011

Mae Paula Clarke, sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi bod yn cystadlu’n llwyddiannus ar geffylau IBERS mewn cystadlaethau Hyweddu Para-Farchogaeth ar lefel genedlaethol a rhyngwladol er 2007.
Pam fod gan wrywod bach sberm mawr

11 Awst 2011

Athro yn IBERS yn datgelu strategaethau cyplu “llechwraidd” ystifflogod drwy brosiect ymchwil byd-eang

Targedau therapiwtig newydd posibl ar gyfer Schistosomiasis

10 Awst 2011

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi gwneud darganfyddiad arwyddocaol a allai arwain y ffordd at ddatblygu triniaeth cyffuriau newydd ar gyfer un o glefydau mwyaf angheuol y byd.

Myfyrwyr cefn gwlad IBERS yn gwella mynediad cyhoeddus yn Nhrawscoed

01 Awst 2011

Mae myfyrwyr Diploma Cenedlaethol Uwch a Gradd Sylfaen sy’n astudio Rheolaeth Cefn Gwlad a Chadwraeth yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, newydd gwblhau prosiect i wella llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau o fewn ystâd Trawscoed a’r ardal gyfagos.