Croesawu Cydweithwyr Newydd

Croeso!

Dan arweiniad Hugh Owen, un o Gymry Llundain, aeth carfan fechan selog ati o’r 1850au ymlaen i godi digon o arian, trwy gyfraniadau cyhoeddus a phreifat, i sefydlu coleg o statws prifysgol yng Nghymru.