Tybaco

Iechyd


                     Y polisi iechyd a lles yn cwmpasu ysmygu . Am fwy o wybodaeth gweler y linc isod

                                                                           Polisi Iechyd a Llesy

Smygu

O ddydd Iau ymlaen (01/10/15) fe fydd hi'n anghyfreithlon i ysmygu mewn cerbyd sy'n cludo person dan 18 oed. Am ragor o wybodaeth, a wnewch chi ymweld â http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34407547

 

 

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol.