Gweithgaredd Corfford

IechydMae'r NHS yn awgrymu y dylai oedolion gymryd rhan mewn dwy ffurf wahanol o ymarfer corff yr wythnos i gynnal neu wella ffitrwydd . Fodd bynnag, gall hyn fod yn anodd i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio .

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am ddosbarthiadau ar gael y trwy'r Ganolfan Chwaraeon , yn ogystal â dolenni i ffitrwydd yn y cartref ac adnoddau defnyddiol eraill.

Polisi Gweithgarwch Corfforol

 

 

Adnoddau Defnyddiol

Anabledd Corfforol , Ymarfer corff a Chwaraeon

Beicio yn Ceredigion

Cerdded Penglais - Llanbadarn

Teithiau cerdded campws

Sustrans Cymru

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol.

 

 

 

Beth am ymweld â'r dudalen we Cynaliadwyedd Teithio a Thrafnidiaeth i edrych ar ffyrdd amgen o deithio i'r gwaith.  Llenwch yr arolwg i helpu i wella seilwaith cerdded a beicio.

Digwyddiadau

Y ganolfan chwaraeon yn cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer aelodau o staff . Am fwy o wybodaeth ewch i'w dudalen  

Dosbarthiadau Dŵr

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dosbarthiadau Corff a Meddwl