Hyby Iechyd Meddwl

IechydPoeni am Iechyd Meddwl? Yn hystod eu bywyd, bydd 1 o bob 4 o bobl yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl (NHS).

 

Siaradwch gyda rhywun am eu problemau iechyd meddwl

  • Cymryd yr awenau: Os ydych yn gwybod fod rhywun wedi bod yn wael, peidiwch â bod ofn holi sut mae nhw.
  • Osgoi ystrydebau: Peidiwch â defnyddio ymadroddion fel ‘Paid â bod yn ddigalon’, ‘Mae hyn yn sicr o basio’, ‘Rho drefn ar dy fywyd’ – fydd y rhain o ddim help i’r sgwrs! Byddwch yn feddwl-agored, peidiwch â barnu a byddwch yn barod i wrando.
  • Holi sut y gallwch chi helpu: Bydd pobl angen cefnogaeth ar wahanol adegau a mewn gwahanol ffyrdd, felly holwch sut y gallwch chi helpu.
  • Peidio osgoi'r mater: Os oes rhywun yn dod atoch i siarad, peidiwch â’u hanwybyddu, gan y gall hyn fod yn gam anodd i’w gymryd. Dylech gydnabod eu salwch a rhoi gwybod iddynt eich bod chi yno ar eu cyfer.
  • Cadw mewn cysylltiad: Mae gweithredu’n bwysig hefyd, felly cadwch mewn cysylltiad gyda neges destun, e-bost neu gerdyn-post, a rhowch wybod i rywun eich bod chi’n meddwl amdanynt.

(o Gofal.pdf)

 

Am wybodaeth ar Faterion Iechyd Meddwl, gweler yr adnoddau defnyddiol isod.

Ar gyfer Weithdrefn y Brifysgol, ewch i:

Polisi Iechyd a Lles

Iechyd a Pholisi Lles Atodiad A

 

 

 

Adnoddau Defnyddiol

Cynghrair Iselder

Hunan-niweidio

Iechyd dynion

Movember - Iechyd dynion

MIND - Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Prifysgol Aberystwyth

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol.