Digwyddiad Iechyd a Lles, Dydd Iau, Medi 13eg 2018

 

Fel rhan o ymgyrch y Brifysgol i hyrwyddo iechyd a lles yn y gwaith, cynhelir digwyddiad Iechyd a Lles AM DDIM i staff ar 13 Fedi rhwng 11yb-4yh yn Medrus, Penbryn. Fel rhan o’r ddigwyddiadau cynhelir raffl gyda chyfle i 12 aelod o staff ennill aelodaeth mis yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol.

Bydd arddangosfa yn Medrus Mawr yn cynnwys stondinau gwybodaeth gan wahanol grwpiau, adrannau a sefydliadau sy’n hyrwyddo iechyd a lles. Ar ben hynny, cynigir sesiynau therapi unigol lle gall unigolion gadw lle o flaen llaw drwy gwblhau’r ffurflen.

Ym Medrus 1,2,3 a 4 bydd cyfres o gyflwyniadau, trafodaethau a sesiynau grŵp fel Ioga y gallwch gadw lle arnynt o flaen llaw.

Mae’r rhestr llawn o ddigwyddiadau ar yr amserlen.

I gadw lle ar y sesiynau therapi, cyflwyniadau, trafodaethau a sesiynau grŵp defnyddiwch y ffurflen archebu fan hyn. Ar ôl i chi gadw lle fe fydd aelod o staff o’r Adran Adnoddau Dynol yn anfon neges atoch yn cadarnhau eich union slot ac amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges at wellbeing@aber.ac.uk

 

Cliciwch yma am gopïau o
Gyflwyniadau Digwyddiad Iechyd a Lles 2018