Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau

Iechyd

Am fwy o wybodaeth, darllenwch Polisi Cyffuriau ac Alcohol y Brifysgol.

 

 

Iechyd a Lles

Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol

16-22 Tachwedd 2015. Mae’r yfed mwy na’r canllawiau a argymhellir bob dydd neu rhan fwyaf o ddyddiau’r wythnos yn cynyddu’r siawns o ddatblygu clefyd yr afu, rhai mathau o ganser, dementias a datblygu dibyniaeth ar alcohol (Byddwch yn Gall Yfwch yn Gall – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda).

Pecyn Cymorth Ymwybyddiaeth Alcohol 2015 [PDF](Iechyd Cyhoeddus Cymru)