Graddfa Gyflog Prifysgol Aberystwyth

Graddfa Gyflog Prifysgol Aberystwyth - fesul blwyddyn

 

Pwynt Spinol O Awst 2022  
    £ y flwyddyn £ yr awr  
3             3          18,898 9.9568 Gradd 1 Gradd 2
4             4          19,092 10.0590 Gradd 2
5             5          19,333 10.1860
6             6          19,578 10.3151 Gradd 3
7             7          19,863 10.4652
8             8          20,134 10.6080
9             9          20,400 10.7482
10           10          20,761 10.9384
11           11          21,197 11.1681 Gradd 4
12           12          21,630 11.3962
13           13          22,149 11.6697
14           14          22,662 11.9399
15           15          23,144 12.1939
16           16          23,715 12.4947
17           17          24,285 12.7950 Gradd 5
18           18          24,948 13.1444
19           19          25,642 13.5100
20           20          26,396 13.9073
21           21          27,131 14.2945
22           22          27,929 14.7150 Pwyntiau Cyfraniad
23           23          28,762 15.1538
24           24          29,619 15.6054 Gradd 6
25           25          30,502 16.0706
26           26          31,411 16.5495
27           27          32,348 17.0432
28           28          33,314 17.5522
29           29          34,308 18.0759
30           30          35,333 18.6159
31           31          36,386 19.1707 Gradd 7
32           32          37,474 19.7439
33           33          38,592 20.3330
34           34          39,745 20.9405
35           35          40,931 21.5653
36           36          42,155 22.2102
37           37          43,414 22.8736 Gradd 8
38           38          44,737 23.5706
39           39          46,047 24.2608
40           40          47,423 24.9858
41           41          48,841 25.7329
42           42          50,300 26.5016
43           43          51,805 27.2945
44           44          53,353 28.1101 Pwynt Cyfraniad
45           45          54,949 28.9510 Gradd 9
46           46          56,592 29.8166
47           47          58,284 30.7081
48           48          60,027 31.6264
49           49          61,823 32.5727
50           50          63,673 33.5474 Gradd 9R
51           51          65,578 34.5511

Pwyntiau Spinol 3-7

Talwyd y pwyntiau spinol wedi'u lliwio ar gyfradd y Cyflog Byw Gwirioneddol (RLW) o £18,790.20, neu £9.90 yr awr. Mewn termau real, mae canran y cynnydd ym mis Awst 2022 yn llai na'r hyn a ddangosir yma, achos daw'r cynnydd o'r hyn a enillwyd rhwng cyflog newydd Awst 2022 a'r RLW.

Mae'r holl bwyntiau spinol a ddangosir bellach yn fwy na'r RLW.

Graddfa Cyflog Gradd 10

Ar y band cyflog hwn ni fyddwch yn symud ymlaen trwy’r pwyntiau yn awtomatig ond bydd yn dibynnu ar berfformiad rhagorol yn unol â’r meini prawf a ddisgrifir yn y Polisi Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig, a’i amlygu trwy’r Cynllun Cyfraniad Effeithiol.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Awst 2022 (£)

68,032 70,377 75,071 79,762 84,453 89,147 96,182 100,876 105,566