Hyfforddiant a Datblygiad Ar-lein

Byddwn yn diweddaru’r hyfforddiant a'r datblygiad sy’n cael eu rhestru isod bob wythnos felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi'n rheolaidd i nodi cyfleoedd a allai fod o gymorth i chi.

Mae’r cyrsiau sydd wedi eu rhestru isod wedi'u targedu'n benodol at setiau sgiliau a galwedigaethau penodol a hefyd hyfforddiant sydd o ddiddordeb mwy cyffredinol. Hyfforddiant a amlygir mewn print trwm yn orfodol i bob aelod o staff.

Mae cyfleoedd amrywiol hefyd i allu ymgymryd â hyfforddiant allanol i'r brifysgol. Ni allwn wirio ansawdd yr hyfforddiant hwn, ond gall y cyfleoedd fod o gymorth i gynnal eich gwybodaeth gyfredol. Yn yr un modd, gan na ddarperir y cyrsiau hyn gan y brifysgol neu ar ei chyfer, ni fydd nifer ohonynt ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.  Os byddwch yn ymwybodol o gyrsiau tebyg y gellir eu cynnig yn ddwyieithog anfonwch y manylion at hr@aber.ac.uk

Byddem yn croesawu eich adborth am y cyrsiau hyn ac unrhyw awgrymiadau ar gyfer meysydd diddordeb yn y dyfodol. E-bostiwch hr@aber.ac.uk gyda'ch sylwadau.

Cofiwch gofnodi unrhyw hyfforddiant a datblygiad y byddwch yn eu cwblhau fel rhan o'ch Cynllun Cyfraniad Effeithiol.

  1. Mewngofnodi i PoblAber.
  2. Clicio ar y tab Personél yn y ffram ar y chwith.
  3. Clicio ar Cymhwysedd (nid Cymhwyseddau mewn man arall).
  4. Clicio ar yr opsiwn Technical Competences o'r gwymplen Math Cymhwysedd.