Mewnfudo a Fisas

Mae’r dudalen hon yn cynnig arweiniad ynglŷn â chyfraith mewnfudo’r DU i aelodau staff, gweithwyr ac ymwelwyr â’r brifysgol.

Bydd y dolenni isod yn eich cyfeirio at wybodaeth a ddarperir gan Fisau a Mewnfudo y DU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cysylltwch â Sam Morrison ar hr@aber.ac.uk neu gallwch adael neges trwy’r ffurflen ymholiadau: Ymholiadau Fisau a Mewnfudo y DU.

 

Prawf Marchnad Llafur Preswyl

Rhestr wirio hawl i weithio

Fisâu Ymwelwyr