Cynllun Pensiwn AUPP

Mae staff sydd ddim yn gymwys i ymuno gyda USS yn gallu ymuno gyda Cynllun Pensiwn AUPP cyn belled a bod ganddynt gytundeb am fwy na thri mis.

Ffurflen

 • Ffurflen Newid Cyfraniad Pensiwn (pdf)
 • Ffurflen cychwynnol Newydd (yn dod yn fuan)
 • Dewis allan o ffurflen aberthu cyflog (yn dod yn fuan)
 • Dewis allan o ffurflen cynllun pensiwn (yn dod yn fuan)

Cynllun Cyfraniadau Diffiniedig

Marwolaeth yn y Cynllun Gwasanaeth

 • Manylion am y cynllun
 • Marwolaeth mewn Gwasanaeth FAQ
 • Dolen i wefan Ellipse

Salwch - Cynllun Budd-dal

 • Manylion am y cynllun
 • Salwch Budd-daliadau Cwestiynau Cyffredin
 • Dolen i wefan Friends Life

Cynllun Pensiwn USS

Mae'r Staff Academaidd ac Academaidd-Berthynol ar raddfeydd 6 ac uwch, a gyflogir ar gontractau o dri mis neu ragor yn gymwys, yn syth ar ôl cychwyn yn y swydd, i ymuno â Chynllun Blwydd-dâl y Prifysgolion (USS), sef y cynllun pensiwn galwedigaethol a ddarperir gan y Brifysgol.

 

Gweithwyr Achlysurol

Os ydych yn weithiwr achlysurol, fe fyddwch yn cael ei asesu ar gyfer cofrestru awtomatig i’r Cynllun Pensiwn bob mis, os ydych, mewn un mis, yn cael ei asesu fel Gweithiwr Cymwys, yna byddwch yn cael ei oedi am 3 mis. Os ar ddiwedd y 3 mis rydych yn parhau yn weithiwr cymwys, byddwch yn cael eich rhoi yn awtomatig i mewn i’ch Cynllun Pensiwn perthnasol.

Y meini prawf ar gyfer bod yn Weithiwr Cymwys yw;

 • Rhwng 22 mlwydd oed ac oed pensiwn statudol
 • Yn ennill dros £10,000 y flwyddyny
 • Yn gweithio yn bennaf yn y Deyrnas Unedig