Cynlluniau Pensiwn

Staff Gradd 6 ac Uwch

Mae'r Staff Academaidd ac Academaidd-Berthynol a gyflogir ar gontractau o dri mis neu ragor yn gymwys, yn syth ar ôl cychwyn yn y swydd, i ymuno â Chynllun Blwydd-dâl y Prifysgolion (USS), sef y cynllun pensiwn galwedigaethol a ddarperir gan y Brifysgol.

Oni bai bod staff, cyn dod i’w swydd, yn datgan yn ysgrifenedig na ddymunant ymaelodi â’r cynllun USS, ystyrir eu bod yn aelodau’n awtomatig o'r dyddiad cychwyn, a didynnir cyfraniadau yn unol â hynny. 

I gael rhagor o wybodaeth, gofynnir i aelodau o'r staff gysylltu â'r Adran Gyflogau, neu ymweld â gwefan USS, www.usshq.co.uk.

Fersiwn V060307