Talu Cyflogau

Telir cyflogau ar ddiwedd pob mis, trwy drosglwyddo credyd i gyfrif a enwebir mewn Banc neu Gymdeithas Adeiladu, fel rheol ar y diwrnod gwaith olaf ym mhob mis.

Cynghorir aelodau newydd o'r staff i anfon eu Ffurflen Dreth Incwm P45 ymlaen i'r Swyddfa Gyllid gyn gynted ag y bo modd ar ôl dechrau yn y swydd, er mwyn i'r Swyddfa wneud pa addasiadau bynnag sydd eu hangen trwy'r rhestr gyflogau.