Yswiriant

Mae'r Brifysgol wedi trefnu yswiriant i eiddo personol a ddefnyddir ar gyfer gwaith y Brifysgol. Diben yr yswiriant hwn yw diogelu llyfrau, offer gwyddonol ac offer arall, arfau gwaith ayyb, sy'n eiddo i unigolion ond a gedwir ar dir y Brifysgol er cyfleuster. Nid yw'r yswiriant hwn yn diogelu dillad, nodiaduron electronig, cyfrifiaduron neu liniaduron personol na'r offer cysylltiedig.