Gwybodaeth am Gyflogaeth

Darllenwch y wybodaeth cytundebol pwysig cyn cyfeirio at unrhyw wybodaeth gyflogaeth a gyhoeddir.

A

  • Adnewyddu Aber
  • Athrawon Emeritws a Penodiadau er Anrhydedd
    • Trefn Penodi Athrawon Emeritws
    • Trefn enwebu Penodiadau er Anrhydedd a gwneud ceisiadau i'w hadnewyddu

Rh

  • Rhaglen Cymorth i Staff - PCC (Gwasanaeth hyd at ddiwedd mis Medi 2015)