Siop @ Y Hwb

Wedi ei leoli yn yr Hwb ar Fferm Penglais, nodweddion Starbucks.

Agor Dydd Llun i Dydd Gwener 09.00-21.00 a Dydd Sadwrn i Dydd Sul 11.30-21.00

 • Ystod eang o Fyrbrydau
 • Bwydydd
 • Prydau wedi'u rhewi
 • Adran Fanwerthu
 • Pethau ymolchi a nwyddau hylendid
 • Offer swyddfa a hanfodion pob dydd
 • Brechdanau a Rholiau

 • Coffi Cappuccino
 • Latté
 • Espresso
 • Frappuccino
 • Fathau o De
 • Smwddis
 • Baninis, Brechdanau & Brechdanau wedi'u tostio

  

Pruni manwerthu a Bwydydd