Y Lolfa @ Rosser

Eich Canolfan Ddysgu gyda:

  • Gweithfannau cyfrifiadurol, llungopïwr, WI-FI
  • Byrddau gwaith i grwpiau mawr, soffas lledr
  • Peiriant gwerthu bwyd a diodydd poeth
  • Brechdanau a diodydd
  • Byrddau picnic y tu allan

Oriau Agor

Mynediad Cyffredinol Yn ystod wythnosau dysgu’r semester, mae mynediad cyffredinol i Lolfa Rosser wedi'i gyfyngu i'r amseroedd canlynol:

Semester 1:

Dydd Llun 23 Medi 2019 - Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 Dyddiau'r Wythnos 6pm i 7am o ddydd Llun i ddydd Gwener
Penwythnosau 6pm dydd Gwener i 7am dydd Llun

Semester 2:

Dydd Llun 27 Ionawr 2020 - Dydd Gwener 22 Mawrth 2020, a dydd Llun 20 Ebrill 2020 i ddydd Gwener 29 Ebrill 2020
Dyddiau'r Wythnos 6pm i 7am o ddydd Llun i ddydd Gwener
Penwythnosau 6pm dydd Gwener i 7am dydd Llun

Pob Dyddiadau Arall na Restrir Uchod 24/7