Cofroddion a Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Swyddogol

Bydd ffotograffiaeth swyddogol gan Tempest Photography ar gael yn ystod eich diwrnod graddio yn Stiwdio Emily Davies ar lawr gwaelod Adeilad Parry Williams. Nid oes gofyniad i archebu ymlaen llaw, byddwch yn gallu galw i mewn i'r stiwdio ar y diwrnod.  Unwaith byddwch wedi casglu eich gŵn, efallai yr hoffech gael llun swyddogol wedi’i dynnu naill ai cyn neu ar ôl eich seremoni.

Bydd lluniau grŵp yn cael eu tynnu ar risiau LaScala tu allan i Ganolfan y Celfyddydau yn syth ar ôl pob seremoni. 

Gwefan Ffotograffiaeth Tempest

Nwyddau wedi'u Brandio

Nwyddau Masnach gyda Brandio Prifysgol Aberystwyth