Croeso!

Llongyfarchiadau ar lwyddo i ennill lle fel myfyriwr uwchraddedig yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bwriad sesiynau cynefino’r Brifysgol yw eich cyflwyno i’r ystod o wasanaethau sydd ar gael i chi fel uwchraddedigion, yn ogystal â chynnig gwybodaeth am gofrestru.

Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu cynnal ein sesiynau Cynefino 21/22 trwy gyfrwng Teams ar yr adegau a nodir isod. Bydd rhagor o fanylion i ddilyn pan fyddant ar gael – cysylltwch â grastaff@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

 

Dydd Mawrth 28 Medi 2021

11:00-12:00 sesiwn gynefino fyw ar-lein ar gyfer Ôl-raddedigion Trwy Gwrs

Cliciwch yma i gael y ddolen i Sesiwn Gynefino Uwchraddedigion a Addysgir



12:30-14:00 sesiwn gynefino fyw ar-lein ar gyfer Ôl-raddedigion Ymchwil

Cliciwch yma i gael y ddolen i Sesiwn Gynefino Uwchraddedigion Ymchwil

Ffurflen dewis modiwlau 21.22

 

Mae’r fideos o’n sesiynau ar gyfer 20/21 yn dal i fod ar gael – dilynwch y dolenni isod.

 

Uwchraddedigion a Addysgir

Uwchraddedigion Ymchwil

Profiad myfyriwr MA Cyngor ar ddechrau taith MPhil a PhD  
Cymorth Ysgrifennu i Uwchraddedigion a Addysgir Goruchwylydd Ymchwil  
Gwasanaeth Gyrfaoedd Cyrsiau Meistr Ysgrifennu Ymchwil  
Gwybodaeth am Ysgol y Graddedigion UMCA 
UMCA Gwasanaeth Gyrfaoedd Cyrsiau Ymchwil  
Modiwl MOR0320 Gwybodaeth am Ysgol y Graddedigion
Cangen Aberystwyth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Modiwl MOR0320
  Cangen Aberystwyth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 Hefyd mae gwybodaeth am cwrs Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/lteu/tpau/

 

Bydd eich adrannau academaidd yn cynnal Digwyddiadau anwytho.

Cynefino Adrannol

 

 

Yn ogystal â weithgareddau cynefino'r  Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Isod, cyflwyniadau PowerPoint o rai o'r sesiynau cynefino a gynhaliwyd o'r blaen:

(ar gael yn Saesneg yn unig)

 

Mae canllaw lyfyrgell ar gael: Hafan - Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr - LibGuides at Aberystwyth University