Mr Rhodri Gravell

Mr Rhodri Gravell

Business Continuity and Health, Safety & Environmental Officer

Ystadau

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Rhodri â'r Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn Hydref 2014 fel Cydlynydd Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol. Mae’r rôl yn cynnwys cydlynu gweithgareddau sy’n ymwneud â chynnal a datblygu polisiau iechyd a diogelwch ledled y Brifysgol a darparu amrywiaeth eang o gymorth ar gyfer gweithgareddau’r adran IDA.

Cyn ymuno â'r tîm, bu Rhodri’n gweithio yn y Swyddfa Amserlenni a'r Adran Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Aberystwyth.