Mr Andrew Wainwright

Mr Andrew Wainwright

Fire Safety Advisor

Ystadau

Manylion Cyswllt

Proffil

Penodwyd Andy Wainwright yn Ymgynghorydd Diogelwch Tân yn yr Adran iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.

Mae ganddo 25 mlynedd o brofiad fel Swyddog Tân gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Sir Gaer, ac yn ddiweddarach yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cyn ymuno â’r Gwasanaeth Tân, bu’n gweithio fel peiriannydd yn y sector preifat, gan fwrw ei brentisiaeth gyda Crewe Locomotive Works fel periannydd trydannol/mecanyddol.

Yn ystod ei yrfa yn y Gwasanaeth Tân, mae Andy wedi dal nifer o swyddi gan gynnwys: Prif Swyddog Rheoli Digwyddiad, Hyfforddwr Chwilio ac Achub a Swyddog Diogelwch Tân Masnachol Arbenigol, yn ymdrin ag amrywiaeth o adeiladau gan gynnwys risgiau diwydiannol cymhleth a llety cysgu graddfa fawr.

Mae ganddo radd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Tân a chymwysterau ym meysydd iechyd a diogelwch, arferion ymchwiliol uwch, a gosodiadau trydanol.

Mae'n aelod gweithgar o’r Sefydliad Peirianwyr Tân ac mae’n cynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Gyngor Peirianneg y DU.