Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod ar draws y byd. Mae’r diwrnod hefyd yn nodi’r galw am gyflymu ein camau tuag at sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Cynhelir y digwyddiadau isod yn y Brifysgol eleni i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2021.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth i gyflwyno Sesiwn Feddiannu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021.

Rydym wedi gwahodd tair artist gyffrous o Gymru i feddiannu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Canolfan y Celfyddydau a’r cefnlenni i raglen Microsoft Teams y Brifysgol i hyrwyddo Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Cymerwch ran, a dangoswch eich cefnogaeth drwy newid sgrin gefndirol eich rhagen Teams ar y diwrnod, a dilyn cyfrif Instagram @aberartscentegallery i wylio hynt a helynt yr artistiaid fel rhan wrth iddyn nhw gipio’r awenau.

Gwybodaeth am yr artistiaid:

  • Mae Anya Paintsil yn artist Gymreig-Ghanaidd ac mae ei gwaith yn canolbwyntio ar arfer sy’n seiliedig ar grefftau nad ydynt wedi’u gwerthfawrogi yn y gorffennol oherwydd eu cyswllt â menywod ac â phobl ar ymylon y gymdeithas. Mae Anya yn cyfuno amrywiaeth o ddulliau pwytho carthen a thechnegau steilio gwallt affro i greu darluniau i'w gosod ar waliau, yn canolbwyntio ar y personol; mae’r rhan fwyaf o’i gwaith yn hunangofiannol, ond mae’n ceisio cychwyn trafodaethau am hil, hunaniaeth a ffeministiaeth. Dyma fwy o waith Anya – Instagram @Anyapaintsil
  • Mae Ashrah Suudy yn ffotograffydd llawrydd, gweithiwr creadigol a myfyrwraig sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar greu celf lle mae ei chymuned yn gallu ei gweld ei hunain ynddi. Ar hyn o bryd, mae hi’n cyfarwyddo ei ffilm fer gyntaf, ‘In a Room Full of Sisters’, sy’n addasiad o’i chyfres o ffotograffiau ‘East In Colour’. Cyflwynwyd ‘East In Colour’ fel teyrnged i’w Hetifeddiaeth Somaliaidd a oedd yn rhoi portread go iawn o’i hunaniaeth. Mae ‘In a Room full of Sisters’ wedi cael ei chomisiynu gan BBC Arts, BBC Wales, Ffilm Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Dyma fwy o waith Ashrah - Instagram @ashsuudy @byashrah. Twitter @ashsuudy
  • Gannwyd Seren Morgan Jones yn 1985 yn Aberystwyth, Cymru. Graddiodd o Goleg Celf Central Saint Martins, Prifysgol Celfyddydau Llundain yn 2009. Mae menywod yn brif thema yng ngwaith Seren, ac mae hi’n ceisio creu delweddau gan ddefnyddio elfennau o iaith ddarluniol glasurol, gydag elfen ffeministaidd a chyfoes gynnil. Mae Seren wedi arddangos gwaith ledled Prydain, a chafodd ei harddangosfa unigol gyntaf yn Llundain yn 2010. Cewch restr lawn o’r gwaith yma: https://www.facebook.com/artistserenmorganjones

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mae’r Adran Dysgu Gydol Oes yn falch o gyfrannu at raglen Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda chyfres o drafodaethau addysgiadol sy’n edrych ar hanes menywod, ac yn helpu i wella lles pobl heddiw:

Ymunwch ag Alison, Claire a Candy am baned ar-lein i ofyn cwestiynau ac unrhyw ymholiadau am y rhaglen newydd o gyrsiau dysgu Gydol oes, a gwblheir ar eich cyflymder eich hun. Dydd Llun 8 Mawrth 2-2.30pm ar Teams Cliciwch yma i ymuno â’r cyfarfod.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I ddathlu 20 mlynedd o sinema syfrdanol o bedwar ban y byd yng Nghymru, mae Gŵyl Ffilm WOW Cymru yn dychwelyd fis Mawrth, ar ffurf eithaf gwahanol, ar y cyd â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Yn hytrach na phrynu tocynnau i eistedd mewn sinema dywyll, gall gwylwyr eistedd ar eu soffa gyfforddus i wylio ffilmiau fydd yn cael eu ffrydio ar-lein, am ddim. Hoffem son yn benodol am gyfres MENYWOD YN SINEMA’R BYD, ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, sydd ar gael ar y wefan archebu hon: https://watch.eventive.org/wow2021

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Edrychwch ar arddangosfa bosteri yr Adran Gyfrifadureg ar menywod ysbrydoledig yn STEM.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 E-bostiwch divstaff@aber.ac.uk yn y lle cyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau.